Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4290
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKisiel, Marian-
dc.date.accessioned2018-06-06T10:25:48Z-
dc.date.available2018-06-06T10:25:48Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationA. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz (red.), "Przyszłość polonistyki : koncepcje - rewizje - przemiany" (S. 281-287). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322621691-
dc.identifier.isbn9788380121904-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4290-
dc.description.abstractMówiąc o „współczesności” jako najdalej wysuniętej w przód jednostce procesu historycznoliterackiego, stajemy wobec niej intelektualnie bezradni. „Współczesność” jest tym, co wypełnia naszą świadomą biografi ę i co umyka z naszego czasu, starzejąc się szybciej niż poznana przez nas kiedyś i przyswojona sobie przeszłość. We „współczesności” modelujące formuły „początku” i „końca” wprawiają nas w zakłopotanie, ponieważ nie możemy ani dokładnie, ani prowizorycznie określić obu tych granic. Zdaniem Jurija Łotmana, „Kategorie »początku« i »końca« stanowią punkt wyjściowy, z którego mogą następnie rozwijać się zarówno konstrukcje przestrzenne, jak i czasowe. Mocne nacechowanie którejś z tych kategorii (początku lub końca) niekoniecznie musi zakładać analogiczną pozycję strukturalną pozostałej kategorii, albowiem nie we wszystkich syntezach tworzą one parę opozycyjną”pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectfilologia polskapl_PL
dc.subjectfilologia polska studia i nauczaniepl_PL
dc.titleWspółczesność: tekst umykającypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Wspolczesnosc_tekst_umykajacy.pdf274,99 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons