Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4482
Title: Podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: skarga kasacyjna; podstawy kasacyjne; uzasadnienie podstaw kasacyjnych
Issue Date: 16-Jun-2016
Publisher: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Citation: Studenckie Zeszyty Naukowe, Vol. 19, nr 30 (2016), s. 67-78
Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia poglądy orzecznictwa sądowego w zakresie formułowania podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia w najnowszym orzecznictwie NSA. W części wstępnej przedstawiono charakter prawny instytucji skargi kasacyjnej oraz pozycję Naczelnego Sądu Administracyjnego w strukturze sądownictwa i jego właściwość, w tym do rozpatrywania środków prawnych, a wśród nich skargi kasacyjnej. W części głównej przedstawiono elementy skargi kasacyjnej, jej podstawy i ich uzasadnienie, wskazując podstawowe wymogi w tym zakresie, nakreślone przez orzecznictwo sądowe, oraz skutki prawne w przypadku ich braku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4482
DOI: 10.17951/szn.2016.19.30.67
ISSN: 1506-8285
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Podstawy_kasacyjne_i_ich_uzasadnienie.pdf460,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons