Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4506
Title: Narcissus's narcosis : formation of self, disintegration of self: a question of interactive entertainment and player - character identity correlation
Authors: Gnat, Tomasz
Keywords: rozrywka interaktywna; gracz; gry komputerowe; osobowość
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Szurman, A. Woźniakowska, K. Kowalczyk-Twarowski (red.), "The self industry : therapy and fiction" (S. 75-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rozrywka interaktywna, jak żadne inne medium, pozwala widowni na aktywne uczestnictwo w świecie przedstawionym. W przeciwieństwie do klasycznie pojmowanego kina, teatru czy literatury, autor przestaje tutaj być wyłącznym twórcą i konstruktorem całości, stając się w pewnym sensie współuczestnikiem procesu twórczego – gracz zyskuje jednocześnie znacznie większe pole do kształtowania samej materii doświadczenia. By uczestniczyć w grze musimy jednak przyjąć pewne alter ego, które pozwoli nam na działanie w „magicznym kręgu”. Powstaje dzięki temu zupełnie nowy twór, z jednej strony kształtowany przez psychikę gracza, a z drugiej przez specyficzne środowisko świata wirtualnego. W niniejszej pracy autor analizuje powstały w ten sposób „amalgamat”, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy rozrywka interaktywna jest rodzajem autobiograficznego komentarza ze strony samego gracza, czy też pozwala jedynie na eskapistyczne stłumienie własnego „ja”. Możliwości odnośnie do eksploracji własnej psychiki, jakie oferowane są przez gry komputerowe, mogą odegrać ogromną rolę w procesie kształtowania osobowości. Dobre zrozumienie tych procesów ważne jest nie tylko z przyczyn czysto akademickich, lecz także może przynieść ważne wnioski w dziedzinie psychologii i psychoterapii, a także ekonomii obecnego, zinformatyzowanego świata.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4506
ISBN: 9788380124240
9788380124257
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gnat_Narcissus's_narcosis.pdf352,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons