Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4511
Tytuł: Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży.[Cz.] 3
Autor: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Słowa kluczowe: literatura dziecięca polska; literatura młodzieżowa polska
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The book contains articles and sketches devoted to the classics of the youth literature, early returns to it as well as new readings and interpretations. The second thread of considerations concerns new literary phenomena and contemporary authors, as well as valuable editing phenomena. The whole book closes with two articles on the role of the childhood years in our whole life. An already third volume of Secret gardens combines with the previous ones (published in 1996 and 2009) by means of the motif of a garden shown in almost each of the sketches and articles as a space being constantly associated with “the land of childhood”. The book is addressed to literature researchers, students of bibliological, pedagogical and cultural studies, as well as librarians and teachers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4511
ISBN: 9788322621936
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Heska_Kwasniewicz_tajemnicze_ogrody_rozprtawy_3.pdf67,59 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons