Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4517
Title: I am not me : the (re)construction of the self in Graham Swift's "Ever After"
Authors: Konkol, Sławomir
Keywords: Graham Swift; "Raz na zawsze"; "Ever After"
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Szurman, A. Woźniakowska, K. Kowalczyk-Twarowski (red.), "The self industry : therapy and fiction" (S. 319-333). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Na powieść Grahama Swifta Raz na zawsze (Ever After, 1992) składają się – jak mówi sam narrator – „słowa nieboszczyka”. Naznaczony przez samobójstwo ojca, niełatwą relację z matką i ojczymem, a w końcu samobójczą śmierć żony, Bill Unwin zmaga się przez całe życie z poczuciem braku autentyczności i obsesyjnym pragnieniem odkrycia takich metod autoidentyfikacji, które mogłyby go z niego wyzwolić. Jego rozpaczliwe próby wykształcenia stabilnej tożsamości niezmiennie spełzają na niczym, prowadząc ostatecznie do próby samobójczej, po której Unwin podejmuje wysiłek zrozumienia swojej nowej sytuacji, jako człowieka, który „reinkarnuje się w plastiku”. Obrazy związane z przemysłem górniczym, które w narracji Unwina pojawiają się za sprawą pamiętników jego wiktoriańskiego przodka, sugerują, jak zauważa Frederick Holmes, zarówno możliwość odnalezienia rdzenia tożsamości, odkrycia jej jak rudy, w stanie naturalnym, jak i konieczność rafinacji, przetwarzania czy produkcji tego, co zostaje odkryte. W świetle psychoanalitycznej teorii żałoby jako procesu pod wieloma względami analogicznego do rozwiązania sytuacji edypalnej, a tym samym kluczowego dla formowania podmiotu, fakt stopniowej akceptacji przez Unwina jego niejednoznacznego i nierozwiązywalnego przywiązania do opłakiwanych bliskich oraz że rezygnuje on z jednoznacznego rozróżnienia między pogardzanym substytutem a nieosiągalną autentycznością, można postrzegać jako – jakkolwiek niechętne – wypełnienie Freudowskiego wezwania do, cytując Tammy Clewell, „wyrzeczenia się pragnienia jasno określonej tożsamości, nieobciążonej zobowiązaniami wobec utraconych innych czy przeszłości”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4517
ISBN: 9788380124257
9788380124240
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konkol_I_am_not_me.pdf335,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons