Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4524
Title: Timarion albo Timariona przypadki przez niego opowiedziane
Authors: Marciniak, Przemysław
Warcaba, Katarzyna
Keywords: satyra bizantyjska
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dwunastowieczny bizantyński tekst „Timarion” został przekazany w całości w jednym manuskrypcie – Vat. gr. 87 (dawniejsze oznaczenie gr. 99), pochodzącym z X I V / X V wieku. Manuskrypt zawiera głównie dzieła Lukiana – 149 dialogów, ff. 007–470v, Timarion jest ostatnim z „Lukianowych” tekstów, jednak, jak wykazał Diether Roderich Reinsch, wyraźne oddzielenie Timariona od reszty utworów, wskazuje na to, że skryba miał świadomość odrębności przepisywanego utworu. Niewielki fragment tekstu został też przekazany w manuskrypcie Theol. gr. 222, znajdującym się w Austriackiej Bibliotece Narodowej (fol. 193v).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4524
ISBN: 9788380123359
9788380123366
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marciniak_Timarion_albo_Timariona_przypadki.pdf6,9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons