Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4575
Title: Z dziejów bibliotek publicznych dla dzieci we Francji - "L'Heure Joyeuse" w Paryżu (1924-1939)
Authors: Langer, Hanna
Bajor, Agnieszka
Keywords: L'Heure Joyeuse; biblioteki publiczna dla dzieci; Francja
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 474-486). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Biblioteki tworzone we Francji na wzór „Godziny Radości” miały wprowadzić nie tylko dzieci, ale także dorosłych, do nowego typu biblioteki, przeznaczonej dla całego społeczeństwa. Wcześniej działania bibliotekarzy koncentrowały się na gromadzeniu, opracowaniu i konserwacji kolekcji. Ochrona zbiorów odbywała się najczęściej kosztem nowych zakupów. Sam księgozbiór udostępniano zazwyczaj bez wolnego dostępu do półek w godzinach mało dogodnych dla użytkowników. Skupiano się zatem na zbiorach, nie na czytelniku. W nowej koncepcji bibliotek podkreślono swobodny dostęp dziecka do książki oraz stworzenie warunków sprzyjających pobudzaniu dziecięcej inicjatywy i aktywności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4575
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Z_dziejow_bibliotek_publicznych.pdf309,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons