Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4578
Title: Wydawnicze losy drukowanej spuścizny Józefa Wereszczyńskiego
Authors: Sitkowa, Anna
Keywords: Józef Wereszczyński; wydawcy; spuścizna drukowana
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 499-506). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Józef Wereszczyński (po 1531–1598), opat benedyktynów w Sieciechowie (1581–1598) i biskup kijowski (1592–1598), oddał drukarskiej prasie w ostatnich dziesięcioleciach XVI wieku 17 dzieł. Znalazły się wśród nich kazania, pisma polemiczne, utwory o charakterze moralistycznym i politycznym, dziełka publicystyczne oraz turcyki. Spuścizna ta, w 1597 roku zestawiona przez Sebastiana Fabiana Klonowica (ok. 1545–1602), po śmierci biskupa nie doczekawszy się reedycji ani w XVII, ani w XVIII wieku, popadła w niemal całkowite zapomnienie. Utwory biskupa kijowskiego ponownie wydobył „na jaśnią” dopiero wiek XIX. Ówczesnym edytorskim inicjatywom, mającym na celu między innymi ocalenie przed zatraceniem starych druków i manuskryptów, zawdzięczamy przygotowanie przez Ignacego Hołowińskiego (1807–1855) reedycji Kazań oraz przedrukowanie w „Bibliotece Polskiej” przez Kazimierza Józefa Turowskiego (1813–1874) Pism politycznych (Reguła, Publika, Sposób osady oraz Votum) i Pism treści moralnej Wereszczyńskiego (Wizerunk, Gościniec). Wznowienie kazania pt. Passio, zapowiadane w 1863 roku, nie doszło do skutku. Obaj XIX‑wieczni wydawcy zgodnie akcentowali trudności w dostępie do pierwodruków.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4578
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitko_Wydawnicze_losy_drukowanej_spuscizny.pdf285,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons