Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4582
Title: "Per errores ad verum" : o korzystaniu z błędów w pracy historyka języka
Authors: Kleszczowa, Krystyna
Keywords: historia języka; błąd - rodzaje i wartościowanie
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 512-520). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Błąd (error) to pojęcie nieostre, zakreślające szeroką przestrzeń semantyczną, wypełnioną licznymi jednostkami leksykalnymi w językach naturalnych, na przykład polskie: fałsz, omyłka, pomyłka, przeoczenie, uchybienie, urojenie, złudzenie, zmyłka, to dla współczesności, a z polszczyzny historycznej wymienić można jeszcze: błędność, chyba, chybienie, fałsz, kłam, myłka, nieumiejętność, potyczel, skażenie, utyczel. Każdy z podanych tu wyrazów ma odmienną genezę, różnie też funkcjonuje (funkcjonował) w języku. Piszę o tym nie dlatego, aby w dalszym ciągu artykułu poddać analizie te wyrazy, ale po to, aby przynajmniej w przybliżeniu zilustrować rozpiętość podjętej problematyki i zarazem umotywować konieczność jej sprofilowania. Wybrana perspektywa dotyczy zarówno rodzaju błędu, jak i jego wartościowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4582
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleszcz_Per_errores_ad_verum.pdf289,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons