Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/465
Tytuł: On invertible preservers of singularity and nonsingularity of matrices over a field
Autor: Kalinowski, Józef
Słowa kluczowe: Invertible Preservers of Singularity; Nonsingularity of Matrices
Data wydania: 2010
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 24 (2010), s. 27-33
Abstrakt: Invertible operators preserving singularity of matrices were studied in [3] and [4] under assumption that operators are linear. In the present paper the linearity of operators is not assumed: we assume only that operators are of the form F = (fi,j), where fi,j : F −> F and F is a field, i, j {1, 2, . . . , n}. If n ≥ 3, then in the matrix space Mn(F) operators preserving singularity of matrices must be as in [1]. If n ≤ 2, then operators may be nonlinear. In this case the forms of the operators are presented.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/465
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalinowski_On_invertible_preservers_of_singularity.pdf677,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons