Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4663
Title: Wywiad prasowy jako typ tekstu wykorzystywanego w działalności "public relations" - próba typologii
Authors: Sujkowska-Sobisz, Katarzyna
Keywords: język polski; dialog; komunikacja; lingwistyka
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, J. Grzenia (red.), "Porozmawiajmy o rozmowie : lingwistyczne aspekty dialogu" (S. 137-148). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author discusses the issue of adapting press interviews for the needs of PR. Whereas the basic intention of press interviews is to inform the readers about important events, the illocutionary potential of PR interviews aims to create the positive image of an institution. There are following ways of achieving this: - asking interlocutors if they buy the company’s products and/or services - provoking them to inform the readers that they buy them - choosing famous people as interlocutors (prestige effect) - choosing experts to discuss the advantages of products and services - conspicuous information that the person interviewed is connected to the company - choosing the company’s employees
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4663
ISBN: 8322612109
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sujkowska-Sobisz_Wywiad_prasowy_jako_typ_tekstu.pdf517,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons