Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4726
Title: Kauzacja w klasycznym języku hebrajskim : morfologia, semantyka i problemy terminologiczne
Authors: Termińska, Kamilla
Keywords: język habrajski; językoznawstwo; biblijny język hebrajski
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Fontański, R. Molencki, O. Wolińska, A. Kijak (red.), "W kręgu teorii : studia językoznawcze dedykowane profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam" (S. 234-246). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article endeavours to systematize the multitude of meanings in the so-called causative forms (Hif il) in Biblical Hebrew. It analyses semantic relations between two morphological forms – basic and causative – in terms of modality criteria and absence of an additional agent. Along this way of classification, we separated two types, the former of which contains two subtypes (aequativum, factivum) whereas the lattter contains five subtypes (informativum, permissivum, evocativum, incitativum, directivum).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4726
ISBN: 9788322618844
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terminska_Kauzacja_w_klasycznym_jezyku_hebrajskim.pdf385,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons