Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4728
Title: Zakłócenia w przekazie i odbiorze intencji aktu mowy
Authors: Wieczorek, Urszula
Keywords: intencja komunikacyjna; intencja aktu mowy
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Fontański, R. Molencki, O. Wolińska, A. Kijak (red.), "W kręgu teorii : studia językoznawcze dedykowane profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam" (S. 266-275). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pojęcie intencji komunikacyjnej to jedno ze słów – kluczy w pragmatycznej literaturze językoznawczej. Nie jest ono ani pojęciem trywialnym ani prostym w definiowaniu, choć czasem przyjmuje się je za rzecz oczywistą. W nurcie tradycji Grice’owskiej (1975) pragmatyczne analizy przypatrują się intencji nadawcy w procesie komunikacji: nadawca aktu mowy, chcąc przekazać pewną moc illokucyjną1, formułuje swą wypowiedź jako prośbę, stwierdzenie, propozycję, obietnicę, itd. W modelowej sytuacji komunikacyjnej wyrażona intencja nadawcy zostaje odebrana zgodnie z jego zamiarem. I tak prośba o coś do picia (Czy mogę dostać szklankę wody?) jest skuteczna wtedy, gdy odbiorca interpretuje to pytanie jako prośbę i podaje swemu rozmówcy szklankę wody. Oczywiście nie zawsze dochodzi do osiągnięcia danego skutku perlokucyjnego ani nawet do odebrania zamierzonej intencji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4728
ISBN: 9788322618844
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorek_Zaklocenia_w_przekazie_i_odbiorze_intencji_aktu_mowy.pdf298,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons