Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4799
Title: Uwagi o projekcie badawczym "Wiedza o języku ojczystym we współczesnej szkole"
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: język ojczysty; wiedza językowa; nauczanie języków
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów" (S. 433-436). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Poznawanie przez uczniów systemu i mechanizmów działania języka jako narzędzia komunikacji społecznej, zwierciadła kultury i wyznacznika tożsamości narodowej stanowi podstawę jego świadomego i poprawnego używania w kontaktach międzyludzkich. Tymczasem nauczyciele i dydaktycy coraz częściej sygnalizują, że wciąż wzrasta grupa uczniów mających kłopoty z „werbalizowaniem swoich myśli, uczuć, spostrzeżeń, z posługiwaniem się językiem ogólnopolskim”. Fakty te wpłynęły na konieczność zarysowania programu zmierzającego do zweryfikowania opinii cząstkowych na temat świadomości językowej uczniów i do podjęcia ogólnopolskich prac zespołowych nad problemem wiedzy językowej w szkole oraz jej przełożeniem na umiejętności uczniów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4799
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Szamburska_Uwagi_o_projekcie_badawczym.pdf245,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons