Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4804
Title: Problemy frazeologii w kształceniu językowym uczniów
Authors: Synowiec, Helena
Keywords: frazeologizmy; kształcenie językowe
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów" (S. 285-297). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Z obserwacji wynika, że młodzi ludzie dysponują bogatym repertuarem frazeologizmów należących do slangowej odmiany polszczyzny (dodajmy: wyrażenia i zwroty z tej odmiany uczniowie nierzadko przenoszą do wypowiedzi oficjalnych, np. łapać klimę ‘chwytać w lot, o co chodzi’, nie dostrzegając w tym niestosowności (zresztą z frazeologii młodzieżowej korzystają nader często twórcy programów telewizyjnych czy radiowych); równie bogaty jest repertuar uczniowskiej frazeologii związanej z komputeryzacją i Internetem (tzw. żargon internetowy). Natomiast związki frazeologiczne należące do standardowej odmiany języka są młodzieży mniej znane — rzadziej przez nią używane i niedokładnie rozumiane, np. babie lato — ‘ciepłe, słoneczne, upalne lato’, zamiast ‘cieniutkie nitki pajęczyny unoszonej przez wiatr w ciepłe dni jesienne’, biały kruk ‘kruk o białym upierzeniu’ — por. wypowiedź ucznia: Na świecie nie ma białego kruka, zamiast: ‘coś, co jest rzadkie i osobliwe; zwłaszcza rzadka i cenna książka’.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4804
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synowiec_Problemy_frazeologii_w_ksztalceniu.pdf292,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons