Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4859
Title: Zenon z Elei wobec tradycji sofistycznej
Authors: Olesiński, Dariusz
Keywords: Zenon z Elei; sofistyka
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Dembiński (red.), "W kręgu filozofii klasycznej" (S. 154-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wedle relacji Platońskiego Parmenidesa główne, zaginione pismo Zenona składało się z oddzielnych argumentów, z których każdy zależny był od jakiejś hipotezy i sprowadzał ją do absurdu. Choć Platon nie przytacza dokładnej zawartości tych hipotez, to jest przekonany, że wszystkie one ostatecznie ukierunkowane były na obalenie założenia, że możliwa jest wielość. Można do nich zaliczyć również cztery argumenty zebrane przez Arystotelesa pod nazwą „przeciwko ruchowi”, stanowią one bowiem integralną część ataku na pluralność. Jeśli oprzeć się na tym świadectwie Platona, rekonstrukcja przebiegu większości argumentów Zenona pozwala stwierdzić, że tworzą one koherentną, całościową strukturę argumentacyjną, w której oponent przyjmujący tezę pluralizmu jest prowadzony od jednej analizy wielości do drugiej, dopóki wszystkie możliwe — znane Zenonowi — hipotezy wielości nie zostaną obalone przez sprowadzenie do absurdu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4859
ISBN: 8322609965
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olesinski_Zenon_z_Elei_wobec_tradycji_sofistycznej.pdf512,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons