Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4885
Title: "Fur die Jugend nicht geeignete - dla młodzieży niewłaściwe..." : o cenzurowaniu książek szkolnych w drugiej połowie XIX wieku na Śląsku austriackim
Authors: Socha, Irena
Keywords: książki dla młodzieży; cenzura; Śląsk
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 250-261). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kwestia lektury i czytelnictwa młodzieży szkolnej była jednym z żywo dyskutowanych problemów wychowawczych w nurcie prądów pedagogicznych końca XIX wieku, stopniowo torującym drogę ideom „nowego wychowania”, w tym także wychowania estetycznego. W p ra sie pedagogicznej drukowano liczne artykuły, którym towarzyszyły wykazy lektur zalecanych bądź ganionych. W zaborze austriackim temat ten podejmowany był i w odniesieniu do szkolnictwa nadzorowanego przez państwo, i w środowiskach odpowiedzialnych za organizację autonomicznych szkół polskich, czeskich czy ukraińskich. Stwarza to okazję do porównań i refleksji nad kryteriami doboru i wartościowania lektury, a także nad funkcjami jej przypisywanymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4885
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socha_Fur_die_Jugend_nicht_geeignete.pdf599,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons