Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5003
Title: Mowa ciała - ciało mowy : język sceniczny w koncepcji Joanny Baillie
Authors: Mydla, Jacek
Keywords: Joanna Baillie; język sceniczny; gra aktorska
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, J. Mydla (red.), “Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi” (s. 112-124). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Słowem, opowiada się Baillie za grą aktorską, która jest „naturalna i autentyczna”, która pozwoli aktorowi wyrazić stopniowe narastanie namiętności w duszy postaci, w którą się wciela i gdzie poczesne miejsce zajmować będzie monolog sceniczny (soliloquy), a więc ów szczególny moment w dramacie, który pozwoli bohaterowi na ujawnienie tego, co — zapożyczając określenie z Szekspirowskiego Hamleta — Baillie opisuje jako „samotne rozmyślania niespokojnego umysłu”26. Co ciekawe, podkreśla ona w tym miejscu cielesną stronę artykulacji, czyli to, co można nazwać ciałem mowy".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5003
ISBN: 9788322619131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mydla_Mowa_ciala_cialo_mowy_jezyk_sceniczny.pdf261,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons