Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5205
Title: Cele osób rozpoczynających karierę zawodową a ich przystosowanie do pracy
Authors: Smorczewska, Barbara
Advisor: Kożusznik, Barbara
Keywords: eksternalizacja; psychologia pracy; kariera zawodowa
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Badania zaprezentowane w niniejszej pracy wpisują się w przedstawioną tezę, bowiem pokazują, iż wiara jednostki w możliwość osiągnięcia własnych celów zawodowych i zaangażowanie na rzecz ich urzeczywistnienia sprzyjają jej skutecznemu przystosowaniu się do pracy w organizacji. Praktyczną odpowiedzią organizacji na zaprezentowane postulaty może być, na przykład, proces eksternalizacji, tj. proces przesuwania odpowiedzialności za rozwój zawodowy z organizacji na pracownika. W procesie tym jednostka jest obarczana odpowiedzialnością za swoją obecną i przyszłą sytuację pracy i osłabiana jest więź jednostki z wewnętrznym (zakładowym) rynkiem pracy (Bergström, 2001, za: Bańka, 2006). Eksternalizacja jest świadomym programem prewencyjnym firmy przygotowującym ludzi zatrudnionych w organizacji do wyrobienia sobie postawy dystansu wobec swojego pracodawcy i oswojenia się z koniecznością kontynuacji zatrudnienia poza dotychczasowym stosunkiem pracy. Z kolei dla konkretnego pracownika oznacza to, iż o życiu zawodowym warto myśleć nie tyle w kategoriach kariery organizacyjnej, co raczej należy przyjąć szerszą perspektywę i mówić o roli pracy w swoim życiu. Pracy rozumianej jako centralna ludzka aktywność niekoniecznie związana czy ulokowana wyłącznie w strukturze zawodowej, a tym bardziej w strukturze organizacji (Richardson, 1993). Pracując człowiek urzeczywistnia siebie i dzieje się to często w organizacji, ale nie jest to warunkiem ani koniecznym, ani wystarczającym. Świadomość tego faktu jest korzystna zarówno dla podmiotu, jak i dla organizacji i stanowi podstawę nawiązania efektywnego kontraktu formalnego oraz psychologicznego w momencie wejścia pracownika do konkretnego zakładu pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5205
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smorczewska_Cele_osob_rozpoczynajacych_kariere_zawodowa.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.