Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5239
Title: Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany językowe (odmiana medialna)
Authors: Żydek-Bednarczuk, Urszula
Keywords: odmiana językowa; język polski; odmiana medialna
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 24-31). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Odmiana językowa to struktura globalna wyposażona w ponadgatunkowe właściwości, ale przynależna do określonej klasy, w której mamy uniwersalne schematy utrwalone w tradycji językoznawczej, ale tkwiące także w świadomości użytkowników języka. Globalne procesy kulturowe oraz rozwój mediów spowodowały, że w klasyfikacji odmian językowych muszą nastąpić przeszeregowania. Konieczność przyjęcia takiej podstawy wynika z faktu, że media są w swoim założeniu komunikacyjne. Dla modelu komunikacji ważne są zjawiska znaczeniowe, powstające przy udziale języka, oraz ramy sytuacyjne, w których się pojawiają." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5239
ISBN: 9788322620649
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zydek_Bednarczuk_Zmiany_w_zachowaniach_komunikacyjnych_a_nowe.pdf338,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons