Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5330
Title: O dialogu z widzem w polskiej neotelewizji publicznej : paratekst jako składnik strumienia telewizyjnego
Authors: Loewe, Iwona
Keywords: polska telewizja publiczna; dialog z widzem; komunikacja medialna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 240-255). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wydanie 2.
Abstract: "Wielość i różnorodność informacji, z jakimi ma do czynienia codziennie współczesny człowiek, powoduje, że problemem dzisiaj nie jest posiadanie danej porcji wiedzy i wiadomości, lecz umiejętna ich selekcja. Wartością samą w sobie staje się dobrze zorganizowany aparat selekcjonujący, coś więc nieuchwytnego, pewnie także słabo do tej pory kształconego. Już w latach osiemdziesiątych Umberto Eco pisał: „To wspaniałe — mieć tak dużo informacji do dyspozycji […]. Najpierw trzeba się nauczyć korzystania z informacji, a następnie używania jej z umiarem. Chodzi bez wątpienia o jeden z problemów wychowawczych nadchodzącego stulecia” (Eco 1994). Nowy wiek nadszedł zatem z całą paletą przekaźników podających informacje wybrane z doniesień agencyjnych (prasa, radio, telewizja), z siecią komputerową umożliwiającą czerpanie bezpośrednio z agencji informacyjnej danych na ten sam temat i samodzielne ich selekcjonowanie. Wybór w ogóle (nie rozstrzygajmy na razie, czy wybór dobry) staje się dzisiaj jaskrawym problemem: od banalnego pytania o sklep, hipermarket, firmę, bank, samochód, szkołę po wybór stacji radiowej, telewizyjnej, tytuł czasopisma budowlanego itd." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5330
ISBN: 9788322620649
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loewe_o_dialogu_z_widzem_w_polskiej_neotelewizji.pdf348,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons