Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5334
Title: O potrzebie perspektywy multimedialnej w badaniach stylistycznych
Authors: Witosz, Bożena
Keywords: badania stylistyczne; stylistyka; język polski
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita, I. Loewe (red.), "Język w mediach : antologia" (S. 53-63). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wydanie 2.
Abstract: "Sytuacja badawcza stylistyki, podobnie jak innych dziedzin wiedzy humanistycznej zajmujących się interpretacją tekstu jako jednostki ludzkiej komunikacji, jest w jakiś sposób szczególna. Szczególność tę dostrzegam w charakterze relacji, jaka wiąże dyscyplinę z obiektem jej oglądu. Często, wskazując na więzi współzależności, podkreśla się aktywniejszą rolę naukowego paradygmatu, który kreuje swój przedmiot badawczy, odpowiednio go — sprawczą siłą języka swej metodologii — konceptualizując. Innymi słowy, przedmiot badań danej domeny wiedzy powstaje i zmienia się wraz z rozwojem oraz przebudową jej sfery poznawczej i języka teoretycznego. Specyfika tekstu jako obiektu naukowego opisu polega na tym, że jest on zarazem mocno wrośnięty w kulturę i w jej zróżnicowane dyskursy, które stanowią dla niego drugie pole silnych oddziaływań." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5334
ISBN: 9788322620649
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_o_potrzebie_perspektywy_multimedialnej_w_badaniach.pdf306,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons