Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5348
Title: Synteza, struktura i spektroskopia związków kompleksowych renu(V) z ligandami N, O-donorowymi
Authors: Wolff, Mariusz
Advisor: Machura, Barbara
Keywords: spektroskopia; związki renu; ligandy
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Zasadniczym celem pracy było opracowanie metod syntezy i otrzymanie nowych oksokompleksów renu(V) z bidentnymi ligandami N,0-donorowymi oraz określenie wpływu rodzaju liganda chelatowego na strukturę molekularną i elektronową kompleksu oraz na właściwości liganda okso. Jako, że synteza i charakterystyka nowych oksokompleksów renu(V) podyktowana jest w głównej mierze poszukiwaniem efektywnych katalizatorów reakcji organicznych, w tym reakcji epoksydacji olefin i redukcji sulfotlenków, praca obejmowała również badania aktywności katalitycznej wybranych oksokompleksów renu(V). Do realizacji celu została wybrana szeroka gama związków N-heterocyklicznych różniących się donorowym atomem tlenu i azotu. Ze względu na typ donorowego atomu tlenu zastosowane Ugandy można podzielić na trzy grupy: z alkoholową grupą hydroksylową, z fenolową grupą hydroksylową oraz z grupą karboksylową. Donorowe atomy azotu natomiast pochodziły od różnych pierścieni N-heterocyklicznych: benzimidazolu, benzoksazolu, benzotiazolu, benzotriazolu, indazolu, pirydyny, chinoliny i izochinoliny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5348
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wolff_Synteza_struktura_i_spektroskopia_zwiazkow.pdf7,16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.