Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5434
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrompiec, Stanisław-
dc.contributor.authorPenkala, Mateusz-
dc.date.accessioned2018-07-18T12:40:55Z-
dc.date.available2018-07-18T12:40:55Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5434-
dc.description.abstractCelem pracy jest synteza nowych acetali symetrycznych i niesymetrycznych w reakcjach addycji alkoholi i fenoli do eterów allilowych (alkilowych i arylowych) oraz eterów winylowych. Przedmiotem badań była również katalizowana przez kompleksy metali, kwasy Lewisa oraz kwasy protonowe cyklizacja eterów allilowych i winylowych glikoli prowadząca do acetali cyklicznych. Generalnie, przedmiotem dysertacji była więc między i wewnątrzcząsteczkowa addycja grupy OH do wiązania podwójnego allilowego lub sprzężonego z atomem tlenu. Praca ma na celu również poznanie ograniczeń wynikających ze stosowania tej metody syntezy acetali - zarówno po stronie substratów jak i możliwości doboru układu katalitycznego. Ważnym aspektem badań są też mechanizmy reakcji zachodzących w układach eter allilowy lub winylowy - alkohol lub fenol, katalizowanych przez kompleksy rutenu, kompleksy innych metali oraz kwasy protonowe. Wobec powyższego, zakres dysertacji obejmuje: ■ Syntezę substratów allilowych, 1-propenylowych i winylowych; ■ Zbadanie możliwości otrzymywania acetali mieszanych (przede wszystkim) oraz acetali symetrycznych i acetali cyklicznych z eterów allilowych, 1-propenylowych i winylowych o różnych strukturach; ■ Opracowanie procedur wydzielania czystych produktów, to jest acetali; ■ Opracowanie warunków reakcji addycji między- i wewnątrzcząsteczkowych grupy OH, alkoholowej i fenolowej do wiązania podwójnego w eterach allilowych lub winylowych. Katalizatorami tych reakcji były kompleksy i związki metali przejściowych, głównie rutenu; ■ Badania nad mechanizmem reakcji głównej, to jest acetalizacji, oraz reakcji towarzyszących, szczególnie transacetalizacji, migracji wiązania podwójnego; ■ Możliwie kompleksowe przedyskutowanie mechanizmów reakcji w badanych układach pod kątem typów procesów katalitycznych w nich występujących.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Uniwersytet Śląskipl_PL
dc.subjectacetalizacjapl_PL
dc.subjectprocesy katalitycznepl_PL
dc.subjectacetalepl_PL
dc.titleOtrzymywanie acetali w katalizowanych kompleksami rutenu reakcjach eterów allilowych i winylowych z alkoholami i fenolamipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl_PL
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Penkala_Otrzymywanie_acetali_w_katalizowanych.pdf5,16 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.