Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5546
Title: Cienie aryjskich przodków. Mitologia polityczna w Rosji
Authors: Zaczkowska, Anna
Keywords: Rosja; polityka; mit; poganie; religia
Issue Date: 2016
Publisher: Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych
Abstract: Wpływ ruchów neopogańskich na kulturę współczesnej Rosji wiąże się ze zmianami w sferze polityki, które nastąpiły po upadku komunizmu. Społeczeństwo rosyjskie szukało nowych idei w miejsce skompromitowanych radzieckich mitów. Celem pracy jest zbadanie współczesnej mi­tologii politycznej w Rosji przede wszystkim na podstawie tekstów neopogańskich i oficjalnej ideologii, które stykają się, współtworząc kulturę popularną [...]. Należy zauważyć, że we współczesnej rosyjskiej kulturze popularnej uobecnia się zarówno mitologia neopogańska, jak i mitologia polityczna. Niniejsza analiza poświęcona jest interesującemu zjawisku przenikania się mitologii politycznej, oficjalnej propagandy i neopoganizmu, który jest ważnym nurtem współczesnej rosyjskiej kultury. Współcześnie w Rosji panuje rodzaj mody na neopogaństwo. Wiele elementów i wątków neopogańskich można odnaleźć w kulturze popularnej — powstają nowe gatunki literackie [...] lub muzyczne [...], które czerpią inspiracje z tego, jak neopoganizm zrewidował myślenie o spuściźnie kultury dawnych Słowian. Mitologie ruchów neopogańskich stanowią formę Hobsbawmowskiej „tradycji wynalezionej”, stworzonej po to, żeby zastąpić komunistyczną wizję historii w momencie kryzysu państwowości
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5546
ISBN: 978-83-7164-930-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaczkowska_Cienie_aryjskich_przodkow.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons