Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5655
Title: Postępowania w sprawie organizacji i zakazu imprezy artystyczno-rozrywkowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Authors: Ziółkowska, Agnieszka
Keywords: Działalność kulturalna; Impreza artystyczno-rozrywkowa; Cultural Activity; Entertainment events; Prawo administracyjne
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Włocławek: Agencja Reklamowa TOP.
Citation: Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska (red.), "Administracyjnoprawne aspekty działalności kulturalnej : zagadnienia wybrane" (S. 199-213). Katowice: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Włocławek: Agencja Reklamowa TOP.
Abstract: The organization o f artistic - entertainment events on the basis o f the law on organizing and conducting cultural activities requires a notification to correct commune administrator (mayor, president). The organ must be informed o f a future event, as it he can pursue granted competence from the scope preventive control of such events. The submission of notice, therefore doesn’t initiate administrative proceedings to issue a decision authorizing the organization o f the event, however, can result in ex officio initiation of proceedings to issue a decision on the prohibition the organization. The organization of artistic and entertainment events from the formal point of view is associated with two types of silence of organ: in front of the administrative procedurę and in progress but effects are different character, from the formal point o f view it is associated with a twofold silence o f the organ: in front o f the administrative procedure and in its progress, and its effects are different in nature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5655
ISBN: 978-83-63179-37-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziolkowska_Postepowania_w_sprawie_organizacji.pdf560,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons