Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5679
Title: Agencja Rynku Rolnego
Authors: Iskra, Wojciech
Keywords: Agencja Rynku Rolnego; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 58-69). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Po przemianach ustrojowych z końca lat osiemdziesiątych XX wieku i związanej z nimi zmianie w sposobie zarządzania gospodarką z centralnie planowanej na gospodarkę wolnorynkową, nastąpiło wyzwolenie działalności w sferach rynków rolnych. Ta sytuacja, wymagała ustanowienia instytucji odpowiedzialnej za nadzorowanie zmian zachodzących w tej sferze oraz takiej, która umożliwiałaby odpowiednią reakcję na wszelkie niekorzystne zjawiska w niej występujące. Z tego powodu w czerwcu 1990 roku, została powołana do życia Agencja Rynku Rolnego (ARR). Jej zadaniem było prowadzenie interwencyjnej polityki państwa na rynkach rolnych. Agencja realizowała to zadanie poprzez przyznane jej instrumenty rynkowe takie, jak przeprowadzanie interwencyjnego skupu produktów rolnych i artykułów spożywczych , gromadzenie rezerw przetworów i produktów rolnych, udzielanie poręczeń i kredytów na skup płodów rolnych oraz sprzedaż interwencyjna zgromadzonych rezerw. W okresie funkcjonowania Agencji przyznano jej też inne uprawnienia zmierzające do udoskonalenia mechanizmów, jakimi mogła wpływać na rynki rolne. Wśród nich znajduje się przyznanie agencji możliwości dopłacania do przechowywania produktów rolnych i artykułów spożywczych przez podmioty prywatne, które to rozwiązanie, ze względów ekonomicznych, jest korzystniejsze w porównaniu do samego mechanizmu gromadzenia rezerw przetworów i produktów spożywczych. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5679
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iskra_Agencja_Rynku_Rolnego.pdf542,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons