Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5681
Title: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Authors: Jarzumbek, Sonia
Mystek, Krzysztof
Keywords: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 144-156). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Abstract: Historycznie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest kontynuatorką Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zastąpiła ją oraz przejęła jej pracowników, majątek, zadania, oraz zobowiązania. Do aktualnych przedsięwzięć PARP można zaliczyć liczne projekty pomagające przedsiębiorcom w rozwoju. Przykładem takiego działania jest funkcjonująca od 2006 roku Akademia PARP. Jest to współfinansowany ze środków Unii Europejskiej portal edukacyjny oferujący bezpłatne szkolenia w ramach e-learning. Według wiedzy osób zajmujących się działalnością portalu, jest to największe przedsięwzięcie tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5681
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarzumbek_Polska_Agencja_Rozwoju_Przedsiebiorczosci.pdf591,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons