Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5682
Title: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Authors: Jaworek, Dorota
Podsiadło, Martyna
Wankat, Agnieszka
Keywords: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 43-57). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Proces transformacji polityczno-społecznej i ekonomicznej rozpoczął się w Polsce na przełomie lat 1989 i 1990. W aspekcie ekonomicznym było to związane z przekształceniem systemu centralnego planowania w gospodarkę rynkową. Konsekwencją tych okoliczności było znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, a także podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki żywnościowej. Związane to było m. in.: z odstąpieniem od ustalania cen przez organy administracji państwowej, wyeliminowaniem dotacji i preferencji kredytowych oraz z trudnościami ze sprzedażą artykułów krajowych powiązanymi ze wzrostem konkurencji towarów importowanych. [...] Działalność Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa została zakończona wraz z dniem powołania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nastąpiło to w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5682
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaworek_Agencja_Restrukturyzacji_i_Modernizacji_Rolnictwa.pdf411,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons