Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5697
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPawelec, Dariusz-
dc.date.accessioned2018-08-06T11:01:48Z-
dc.date.available2018-08-06T11:01:48Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationPostscriptum, Vol. 1, Nr 41 (2002), s. 9-20pl_PL
dc.identifier.issn1427-0501-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/5697-
dc.description.abstractSzkic wskazuje właściwości poezji polskiej ostatniej dekady XX wieku, które zostają zdefiniowane przez autora jako fenomen "zwycięstwa słowa dojrzałego". Reprezentują go zwłaszcza tomy takich autorów jak Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Urszula Kozioł, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak. Do głównych cech obserwowanego fenomenu należą m.in..: topika pożegnalna, elegijność, poetyckie próby przywracania czasu przyszłego, kreacja "światów możliwych" konstruowanych dzięki pamięci i wyobraźni, zawieszenie pomiędzy potrzebą kontaktu z transcendencją a nicością, figury podróży, także rozumianej metaforycznie jako tożsamej ze "sztuką umierania", kreślenie duchowych autoportretów, gerontyzacja rytmu i in.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpoezja polska XX wiekupl_PL
dc.subjecttopika pożegnaniapl_PL
dc.subjectelegijnośćpl_PL
dc.subject"światy możliwe"pl_PL
dc.subjecthoryzont absolutnypl_PL
dc.subjectautoportretpl_PL
dc.subject"sztuka podróżowania"pl_PL
dc.subjectCzesław Miłoszpl_PL
dc.subjectStanisław Barańczakpl_PL
dc.subjectTadeusz Różewiczpl_PL
dc.subjectUrszula Koziołpl_PL
dc.subjectEwa Lipskapl_PL
dc.subjectAdam Zagajewskipl_PL
dc.subjectWisława Szymborskapl_PL
dc.titleTa ostatnia dekada... Zwycięstwo słowa dojrzałego w poezji polskiej lat dziewięćdziesiątych XX wiekupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalPostscriptumpl_PL
dc.description.referencesBalbusa S., Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka. Kraków 1992. Balbusa S., Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. Kraków 1996. Dembińska-Pawelec J., Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka. Katowice 1999. Dziadek A., Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwazszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999. Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999. Nycz R., Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Ta_ostatnia_dekada.pdf537,53 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons