Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5697
Title: Ta ostatnia dekada... Zwycięstwo słowa dojrzałego w poezji polskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Authors: Pawelec, Dariusz
Keywords: poezja polska XX wieku; topika pożegnania; elegijność; "światy możliwe"; horyzont absolutny; autoportret; "sztuka podróżowania"; Czesław Miłosz; Stanisław Barańczak; Tadeusz Różewicz; Urszula Kozioł; Ewa Lipska; Adam Zagajewski; Wisława Szymborska
Issue Date: 2002
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Postscriptum, Vol. 1, Nr 41 (2002), s. 9-20
Abstract: Szkic wskazuje właściwości poezji polskiej ostatniej dekady XX wieku, które zostają zdefiniowane przez autora jako fenomen "zwycięstwa słowa dojrzałego". Reprezentują go zwłaszcza tomy takich autorów jak Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Urszula Kozioł, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak. Do głównych cech obserwowanego fenomenu należą m.in..: topika pożegnalna, elegijność, poetyckie próby przywracania czasu przyszłego, kreacja "światów możliwych" konstruowanych dzięki pamięci i wyobraźni, zawieszenie pomiędzy potrzebą kontaktu z transcendencją a nicością, figury podróży, także rozumianej metaforycznie jako tożsamej ze "sztuką umierania", kreślenie duchowych autoportretów, gerontyzacja rytmu i in.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5697
ISSN: 1427-0501
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawelec_Ta_ostatnia_dekada.pdf537,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons