Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5704
Title: Bogusław Miedziński. Polityk i publicysta
Authors: Malczewska-Pawelec, Dorota
Keywords: Bogusław Miedziński; II Rzeczpospolita; piłsudczycy; Gazeta Polska; parlamentaryzm polski; Polska Organizacja Wojskowa
Issue Date: 2002
Publisher: Ibidem
Abstract: Praca poświęcona jest ostatniemu marszałkowi Senatu II Rzeczypospolitej. Jej głównym celem było przestudiowanie życia i działalności tego mniej znanego, choć niezwykle wpływowego polityka czasów międzywojnia, a także próba weryfikacji utrzymującego się w literaturze naukowej negatywnego wizerunku jego osoby. Wychodząc z założenia o przemożnym wpływie otoczenia rodzinnego, grup rówieśniczych czy konkretnych kręgów kulturowych na kształtowanie się osobowości jednostki i jej zapatrywań, autorka duży nacisk położyła na przedstawienie oraz wyjaśnienie oddziaływań środowisk społecznych na tytułowego bohatera. Mająca chronologiczno-problemowy układ monografia stara się odnaleźć odpowiedzi na kluczowe dla zrozumienia badanej postaci pytania: Jakie przesłanki zdecydowały o jego uczestnictwie w ruchu socjalistycznym? Dlaczego związał się on z Józefem Piłsudskim i jakie znaczenie dla jego przyszłych losów miała identyfikacja z linią polityczną Brygadiera? Jakie indywidualne cechy charakterologiczne i okoliczności zewnętrzne zadecydowały o wysokiej pozycji Miedzińskiego w elicie władzy po 1926 roku? Jakie wreszcie motywacje stały za przyjęciem przez niego roli dokumentalisty II Rzeczypospolitej, a w szczególności ”strażnika pamięci” piłsudczyków po 1945 roku?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5704
ISBN: 83-88679-22-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczewska-Pawelec_Boguslaw_Miedzinski.pdf7,41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons