Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5714
Title: Bizantyński epos dla średnio zaawansowanych : "Katomyomachia" Teodora Prodromosa jako tekst trzeciego stopnia
Authors: Warcaba, Katarzyna
Keywords: literatura bizantyjska; Theodoros Prodromos; historia literatury; krytyka literacka
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Homer już w czasach starożytnych nazywany był wychowawcą Hellady. Mianem tym określił poetę sam Platon, który próbował ‒ bezskutecznie ‒ odwodzić Greków od wpływu, jaki wywierały na nich wielkie eposy. Iliada i Odyseja na stałe trafiły do programów nauczania greckojęzycznej części antycznego świata. Ten sam Homer, według tradycji, miał napisać kilka drobnych utworów o charakterze żartobliwym, ale stylu niezmiennie heroicznym. Żywoty poety przekazują, że spędził on jakiś czas u pewnego mieszkańca Chios, który powierzył mu wychowanie swoich dzieci. Wtedy to Homer, by rozpocząć ich edukację od tekstu mniej skomplikowanego, ułożył m.in. epos o walce myszy z żabami – Batrachomyomachię. Kiedykolwiek powstała i z jakiegokolwiek powodu, Batrachomyomachia stała się jednym z najważniejszych tekstów szkolnych od czasów hellenistycznych niemal po nowożytne. Traktowana jako wprowadzenie do lektury poważnych poematów była czytana razem z tekstami Iliady i Odysei." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5714
ISBN: 9788322632369
9788322632376
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warcaba_Bizantynski_epos_dla_srednio_zaawansowanych.pdf4,97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons