Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5738
Title: Transgresje tabu w New French Extremity
Authors: Giera-Pander, Aleksandra
Advisor: Miczka, Tadeusz
Keywords: kino francuskie; transgresja; tabu; New French Extremity
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Pracę chciałabym podzielić na dwie części. Pierwszej nadać charakter terminologiczny i systematyczny. Istotną kwestią będzie w niej zebranie informacji na temat definicji transgresji, rozumienia i ewolucji jej znaczenia. Postaram się przybliżyć stanowiska badaczy, kształtujące się na przestrzeni lat. Chciałam przedstawić różne podejścia naukowców, autorów i badaczy, ich interpretacje i ocenę koncepcji transgresji, a przy tym wyłonić rys historyczny. W części teoretycznej chciałam zawrzeć również najważniejsze koncepcje dotyczące zagadnień transgresyjnych, które pojawiły się także (oprócz akademickiego) na gruncie literackim. W mojej pracy równie istotnym zadaniem będzie charakterystyka i opis zjawiska New French Extremity. Chciałabym zebrać i skatalogować informacje o przebiegu działalności reżyserów związanych z New French Extremity. Przedstawić sylwetki twórców i ich specyficzną, autorską wizję kina i drogę do „filmowej ekstremy”, którą rozumieją bardzo indywidualnie. Udowodnić, że marginalizowana tendencja w kinie francuskim przyczyniła się do rozprzestrzenienia i pokazywania (kopiowania?) zjawiska w kinie europejskim, a nawet światowym. W drugiej części, analitycznej chciałbym poprzez subiektywny wybór filmów przedstawić jak wygląda kwestia podejścia do (antropologicznego) tabu, jego odważnego przekraczania (tożsamego z transgresją) zmian jakie nastąpiły w wyniku postępu cywilizacji. Równocześnie żeby móc „przekraczać” należy określić granice, normy, ramy, systemy społeczne – te chciałabym spróbować wyłonić z antropologii, historii kultury i cywilizacji oraz europejskiej tradycji. W części analitycznej chciałabym poruszyć również te najbardziej nurtujące i kontrowersyjne kwestie, najczęściej odsłanianie przez francuskich reżyserów, a zarazem będące wyznacznikiem Nowej Francuskiej Ekstremy – seksualność, przemoc, przemoc seksualna, odmieńców, śmierć, relacje kazirodcze, kanibalizm. Skonfrontować je z wybranymi obrazami, formą prezentacji i interpretacją sugerowaną przez samych twórców, przedstawicieli New French Extremity. Oprócz charakteru akademickiego chciałabym, by moja praca była refleksją na temat zmian mentalności człowieka, pytaniem o etykę ludzką, o granice kultury, o proces dehumanizacji, wyzbycia się ograniczeń moralnych oraz o kierunek, którym podąża człowiek, a w ślad za nim kino.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5738
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giera_Pander_Transgresje_tabu.pdf2,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.