Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5804
Tytuł: Языковые средства выражения отрицательной оценки в российском оппозиционном политическом дискурсе
Tytuł równoległy: Azykovye sredstva vyrazenia otricatel'noj ocenki v rossijskom oppozicionnom politiceskom diskurse
Autor: Kapela, Ewa
Słowa kluczowe: analiza dyskursu; dyskurs polityczny; język rosyjski
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, A. Charciarek (red.), "Dyskurs w aspekcie porównawczym" (S. 114-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the article the subject of analysis was associated with the means of expressing negative evaluation. Press interviews with the representatives of Russian political opposition, treated as one of the spheres of the realisation of the political discourse, were used as research material. Th e object of the evaluation featured in the aforementioned texts was associated with those who were in power at that time and the actions undertaken by them. Th e observations that were made enabled the author to determine the tendency in the way negative evaluation was expressed. Th ese observations also confi rmed the results obtained by researchers that in the axiological perspective the goal of the political discourse of the opposition is to suggest/ingrain a specifi c evaluation to the recipients and to make the latter react to the content of the statements.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5804
ISBN: 9788380128064
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kapela_azykovye_sredstva_vyrazenia_oticatielnoj.pdf341,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons