Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5838
Title: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Authors: Sołtys, Piotr
Suska, Marek
Keywords: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa; Prawo administracyjne
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej" (S. 75-92). Katowice : Forma Studio; Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Abstract: Struktura organizacyjna Wojskowej Agencji Mieszkaniowej sukcesywnie podlegała zmianom, zależnie od zakresu powierzonych jej zadań, środków będących w jej dyspozycji, przyznawanego jej przed ustawodawcę miejsca w strukturze administracji publicznej czy też, co oczywiste, zależnie od reformy samych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5838
ISBN: 978-83-938141-0-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soltys_Wojskowa_Agencja_Mieszkaniowa.pdf705,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons