Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5851
Tytuł: Tradycyjne a współczesne pojęcie kontroli i jej zasięg
Autor: Zacharko, Lidia
Słowa kluczowe: Kontrola; Prawo administracyjne
Data wydania: 2016
Wydawca: Katowice: Uniwersytet Śląski
Źródło: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne : wybrane zagadnienia" (S. 8-16). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstrakt: Kontrola nie jest kojarzona jedynie z czynnościami sprawdzającymi czy oceną, ale np. z inspekcją, rewizją, lustracją, sprawowaniem pieczy, kontrolingiem, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą czy wywiadem skarbowym. Należy więc skonstatować, że współcześnie pojęcie kontroli odbiega od tradycyjnego rozumienia. Analiza pojęcia kontroli i jej instrumentów pozwala stwierdzić, że winna nastąpić ewolucja kontroli w kierunku instrumentalizacji (kontrola wymaga stworzenia wielu wskaźników opisujących stany przyszłe), specjalizacji oraz jej dalszej instytucjonalizacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5851
ISBN: 978-83-63179-29-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zacharko_Tradycyjne_a_wspolczesne_pojecie_kontroli.pdf378,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons