Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5855
Title: Kontrola płatników składek sprawowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z wykonywaniem obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych
Authors: Gronkiewicz, Anna
Keywords: Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kontrola
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), "Administracyjne procedury kontrolne: wybrane zagadnienia" (S. 156-180). Katowice: Uniwersytet Śląski.
Abstract: Niniejszy rozdział dotyczy kontroli płatników składek sprawowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych co do wykonywania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. W artykule scharakteryzowano ZUS, jego strukturę i zadania, a następnie opisano postępowanie kontrolne, wskazując uprawnienia i obowiązki kontrolującego oraz kontrolowanych. W ostatniej części przedstawiano rozstrzygnięcia postępowania kontrolnego oraz środki zaskarżenia od decyzji podejmowanych w następstwie kontroli ZUS.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5855
ISBN: 978-83-63179-29-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gronkiewicz_Kontrola_platnikow_skladek.pdf442,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons