Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6053
Title: "Chmury" Wisławy Szymborskiej
Authors: Dembińska-Pawelec, Joanna
Keywords: Wisława Szymborska; Adam Mickiewicz; Czesław Miłosz; liryki lozańskie; "Chmury"
Issue Date: 2013
Publisher: Editura Universităţii din Bucureşti
Citation: A. Olteanu (red.), Omagiu profesorului Constantin Geambaşu la 65 de ani. Volum coordonat de Antoaneta Olteanu (S. 90-96). Bucuresti : Editura universitatii din Bucuresti.
Abstract: Szkic prezentuje interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej "Chmury", przetłumaczonego na język rumuński przez Constantina Geambașu. Autorka szkicu ukazuje najważniejsze konteksty literackiej tradycji, do której nawiązywała Szymborska. Podstawowymi odniesieniami są arcydzielny liryk lozański Adama Mickiewicza zatytułowany "Nad wodą wielką i czystą" oraz wiersz Czesława Miłosza "Obłoki". Do tego toczącego się przez lata dialogu dołączyła Wisława Szymborska, ujawniając charakterystyczną dla siebie ironiczną przekorę. W polemicznym geście, odbierającym „obłokom” rolę niebiańskich stróżów, odrzuciła ona metafizyczną tradycję, którą ustanawiały wiersze Mickiewicza i Miłosza. W ujęciu Szymborskiej chmury należą do cyklicznego i odwracalnego porządku Natury, nie powiązanego i odrębnego od ziemskiej egzystencji człowieka. W porównaniu do wiecznego istnienia chmur życie człowieka, jak ukazuje poetka, ujawnia się jako samotne, świadome, „obciążone pamięcią”, śmiertelne i zaledwie jednokrotne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6053
ISBN: 9786061602988
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dembinska_Pawelec_Chmury_Wislawy_Szymborskiej.pdf577,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons