Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6059
Title: Pod żadnym warunkiem nie bez reszty : Montaigne i początki nowoczesności
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Michał de Montaigne; filozofia; literatura
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 44-58). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Ponad stulecie przed Swiftem Montaigne ma podobne wątpliwości dotyczące historii i dyktowanego przez nią kształtu świata. To właśnie wahanie wydobywa Morin na początku swych rozważań. „Rozumieć” na sposób prawdziwie „ludzki” oznacza sprzeciwić się głównej przesłance dziejów człowieka, jaką jest dyktat jednej wizji porządku świata narzucony pozostałym. Historia czerpie swą energię z usilnego dążenia do ujęcia rzeczywistości w ostro rozdzielonych kategoriach tego, co „nasze” i „obce”, przy czym to, co „nasze”, opatrzone jest sankcją wyższej racji usprawiedliwiającej wszelkie sposoby działania służące jej wypełnieniu. Dzieje, a im bliżej nowoczesności, tym dobitniej daje się to zauważyć, to narastający rozziew między polityką a etyką, między sposobem życia łączącym indywidualne ze wspólnym, zdolnością jednostki do odpowiedzialnego podejmowania indywidualnych decyzji a praktyką decyzji wymuszonych automatyzmami regulacji administracyjno‑prawnych podejmowanych w imię interesu politycznego, a zatem poddających jednostkę bezwzględnej presji anonimowej maszynerii biuro‑techno‑medio‑kracji. Według Morina to różnica między życiem a prawem, między voie a loi, między kultywowaniem dyspozycji do odpowiedzialnych decyzji, w których prawo funkcjonuje obok wartości w prawie zapisać się niedających, a zimnym i bezwarunkowym legalizmem utrzymującym, iż prawo ma zawsze bezwzględną rację, rację często niedocieczoną, bowiem ukrytą w szczególnym rodzaju mało zrozumiałego języka. Labiryntowa konstrukcja prawa zostaje pozbawiona nici wartości, która mogłaby nas przez niego przeprowadzić. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6059
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_startowa_rozdzial_ksiazki.docx366,9 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons