Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6093
Title: O "Upartym kotku" Iwana Biełyszewa z perspektywy dziecięcego odbiorcy
Authors: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Keywords: bajka; Uparty kotek
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter (red.), "Par coeur : twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze" (S. 145-155). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czytanie zaspokaja nasze codzienne potrzeby: dostarcza informacji i rozrywki, służy zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu swego poglądu na świat, rozwijaniu osobowości. Wśród wielu definicji tego procesu można wskazać na takie, które kładą nacisk na poznawczo‑psychologiczne walory czytania, mówiące np. że „polega [ono – B.N.‑S.] na rozpoznawaniu drukowanych lub pisanych symboli służących jako bodźce do przywoływania znaczeń nagromadzonych dzięki wcześniejszym doświadczeniom życiowym i tworzeniu nowych znaczeń drogą manipulowania pojęciami, które czytelnikowi są już znane”2 lub wydobyć takie, które eksponują wielofunkcyjne właściwości czytania, jak te określające, że jest to: „proces, dzięki któremu informacja jest wydobywana z napisanego lub wydrukowanego tekstu. Ten proces, w rzeczywistości, jest wyjątkowo złożony i tylko częściowo jak dotąd zrozumiały”3.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6093
ISBN: 9788380128521
9788380128538
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Szamburska_O_Upartym_kotku_Iwana_Bielyszewa.pdf2,85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons