Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6096
Title: Kultura jako przedmiot nauczania cudzoziemców, czyli o współpracy zespołu Zakładu Teorii i Historii Kultury ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ
Authors: Achtelik, Aleksandra
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 218-222). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W 1991 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego została utworzona nowa jednostka dydaktyczna, której oferta miała być adresowana do cudzoziemców zainteresowanych nauką języka polskiego jako obcego. Do organizacji Szkoły Języka i Kultury Polskiej powołano interdyscyplinarny zespół, reprezentujący nauki o języku, literaturze i kulturze, ponieważ założono, że nie można uczyć języka bez kontekstu literackiego, a szerzej – kulturowego. Patronat nad tą inicjatywą objęli ówcześni dyrektorzy Instytutów – prof. dr hab. Alina Kowalska i prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik, pierwszą zaś dyrekcję Szkoły tworzyli: Jolanta Tambor, Romuald Cudak i Ewa Kosowska. Założyciele Szkoły opracowali koncepcję programową instytucji oraz strategię działań mających na celu zainteresowanie obcokrajowców zdobywaniem wiedzy o języku polskim i polskiej kulturze na Uniwersytecie Śląskim. Już podczas pierwszego letniego kursu, który odbywał się w Cieszynie, zwrócono uwagę, by nie tylko prowadzić zajęcia z obszaru praktycznej nauki języka polskiego jako obcego, ale także wzbogacić ofertę o seminaria i konwersatoria poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu literatury i kultury polskiej oraz historii Polski." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6096
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Achtelik_Kultura_jako_przedmiot_nauczania_cudzoziemcow.pdf372,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons