Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6103
Title: Od Redaktorów
Authors: Gomóła, Anna
Pacukiewicz, Marek
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 209-210). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Działalność naukowa pełni funkcję swoistego mediatora pomiędzy Uniwersytetem a otaczającym go kontekstem kulturowym: będąc próbą zrozumienia świata, przyczynia się do jego kształtowania. Wiedza naukowa nie tylko włącza się w obieg aktualnych dyskursów, ale także tworzy fundamenty i narzędzia umożliwiające jednostkom w sposób świadomy funkcjonować w określonej kulturowej całości. Wynika stąd ogromna waga działalności dydaktycznej, edukacyjnej i popularyzatorskiej Uniwersytetu. W przypadku Zakładu Teorii i Historii Kultury ma ona zróżnicowany charakter, co staramy się udokumentować w prezentowanej części." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6103
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomola_Od_redaktorow.pdf352,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons