Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6105
Title: Replikacja i innowacja : w poszukiwaniu teorii (nie)zmienności kulturowej
Authors: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Keywords: kultura; badania kulturoznawcze
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gomóła, M. Pacukiewicz (red.), "Badanie kultury : ludzie, projekty, realizacje" (S. 155-181). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Folklor jako specyficzna forma twórczości, by odwołać się już na wstępie do fundamentalnych rozpoznań jego swoistości dokonanych w latach 20. XX wieku przez Piotra Bogatyriewa i Romana Jakobsona1, stanowi obszar badań naukowych szczycących się prawie dwustuletnią tradycją. Mowa tu, oczywiście, o tradycji naukowej, używającej zaproponowanego przez Williama Thomsa terminu „folklor”2, chociaż zainteresowania kulturą oralną i jej dziedzictwem są daleko starsze i sięgają odległych czasów narodzin pisma, a więc około 4. tysiąclecia p.n.e. Paradoksalnie, wszystkie bowiem wczesne systemy pisma treścią zapisów czyniły krążące dotąd w obiegu ustnym mity, legendy, procedury, prawa, recepty, kosmogonie i genealogie, a więc oralne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawane w danym czasie i miejscu jako ważne i godne utrwalenia. Dzięki temu jako historycy kultury dysponujemy dzisiaj wglądem w olbrzymie zasoby różnorodnej wiedzy lokalnej, dającej nieraz początek wielkim i trwającym przez wieki cywilizacjom3, bez możliwości odróżnienia wszakże, jaka część tych zasobów jest w swej proweniencji wyłącznie „ludowa”." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6105
ISBN: 978-83-8012-867-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wezowicz-Ziolkowska_Replikacja_i_innowacja_w_poszukiwaniu_teorii.pdf474,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons