Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6282
Title: Od redaktorów
Authors: Lubocha-Kruglik, Jolanta
Małysa, Oksana
Keywords: tłumaczenia; językoznawstwo; literaturoznawstwo
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa (red), „Przestrzenie przekładu”. (S. 9-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Prezentowana monografia poświęcona jest w całości zagadnieniom przekładu. Zawarte w niej prace są wyrazem refleksji naukowej nad problemami powiązań między językiem a kulturą, nad zjawiskiem transferu międzykulturowego, nad funkcjonowaniem i recepcją tekstów tłumaczonych. Zaprezentowane tu wyniki badań uwzględniają różne podejścia metodologiczne i ideowe. Jedną z koncepcji powstania tego tomu jest konfrontacja różnych metod językoznawczych i literaturoznawczych, z których jednak każda ukierunkowana jest na opis i wzbogacenie badań nad przekładem. Tom kierowany jest zarówno do teoretyków, jak też praktyków przekładu i innych osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6282
ISBN: 9788322630396
9788322630402
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubocha_Kruglik_Od_redaktorow.pdf420,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons