Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6286
Title: Karnaval'nyj mir detektivov Borisa Akunina v pol'skih perevodah
Authors: Małysa, Oksana
Keywords: Boris Akunin; kryminały; karnawalizacja; przekłady
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa (red), „Przestrzenie przekładu”. (S. 61-71). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Teoria karnawalizacji w ujęciu Bachtina, obejmująca niektóre zjawiska kultury, znajduje swoje odzwierciedlenie również w badaniach przekładoznawczych. W artykule rozpatrywany jest przede wszystkim językowy repertuar środków o proweniencji karnawałowej, na który składają się elementy związane ze zmianą tożsamości i groteskową koncepcją ciała ludzkiego. W tym samym aspekcie rozpatrywane też są obelgi i zaklęcia oraz połączenie jednostek należących do różnych odmian stylowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przejawów karnawalizacji w kryminalnej trylogii Borysa Akunina o przygodach zakonnicy Pelagii oraz scharakteryzowanie specyfiki technik jej przekładów na język polski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6286
ISBN: 9788322630396
9788322630402
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malysa_Karnaval'nyj_mir_detektivov_Borisa_Akunina.pdf542,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons