Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/634
Tytuł: Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym
Autor: Węsierska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Profilaktyka logopedyczna; Ujęcie interdyscyplinarne; Ujęcie systemowe profilaktyki logopedycznej
Data wydania: 2012
Źródło: K. Węsierska (red.), "Profilaktyka logopedyczna praktyce edukacyjnej. T. 1" (s. 25-47). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt at systemizing the speech and language therapy prevention with a particular attention given to the educational context. A three-level division of speech and language therapy prevention is proposed, i.e.: primary, secondary and tertiary, emphasising the significance of each type of preventive action in the system of effective speech therapy care. The author emphasized the role of exploiting the potential held by the educational environment and emphasises the importance of enhancing the cooperation between speech therapists and pedagogues in implementing speech and language therapy prevention on each of its levels
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/634
ISBN: 978-83-226-2058-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wesierska_Profilaktyka_logopedyczna_w_ujeciu_systemowym.pdf418,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons