Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6392
Title: W Szwecji - z Hansem Christianem Andersenem
Authors: Ogłoza, Ewa
Keywords: Hans Christian Andersen; Pictures of Sweden
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 322-339). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Andersen był w Szwecji kilkakrotnie w latach 1837–1871; plonem podróży z 1849 roku są zapiski w dzienniku oraz tom I Sverige, który ukazał się 19 maja 1851 roku 4. Tytuł tłumaczony był na język angielski jako Pictures of Sweden lub In Sweden. Książka z podróży po Szwecji jest jedną z pięciu podobnych książek; Andersen pisał także o Górach Harzu w Niemczech i Szwajcarii (1831), o Hiszpanii (1863) i Portugalii (1866) oraz o podróży na Bliski Wschód (1842). Tom Pictures of Sweden składa się z 27 krótkich tekstów 5 i obejmuje trzy grupy tekstów: 1) o charakterze reportażowym (pejzaże, spotkania, zdarzenia); 2) opowieści fikcyjne, realistyczne lub fantastyczne; 3) dwa eseje metaliterackie czy metapoetyckie[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6392
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogloza_W_Szwecji_z_Hansem_Christianem_Andersenem.pdf2,5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons