Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6411
Title: Realność iluzji : o prozie Nataszy Goerke
Authors: Nęcka, Agnieszka
Keywords: Natasza Goerke; proza
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2. (S. 245-262). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Natasza Goerke jest autorką czterech zbiorów opowiadań: Fractale (1994), Księga Pasztetów (1997), Pożegnania plazmy (1999) oraz nominowanego do Nagrody Literackiej Nike 47 na odlew (2002). Już jej prozatorski tom wzbudzał mieszane uczucia. Jedni twierdzili, że jest pisarką nierozwojową, której teksty zdominowane zostały autopowieleniem i „efektem przesytu”. Inni z kolei przekonywali, że mamy do czynienia z pisarstwem „tyleż ważnym, co trudnym”, z „lirycznymi, oryginalnie fabularyzowanymi i dowcipnie pointowanymi miniprozami”3. Wszystkie cztery książki, w których pobrzmiewają echa między innymi surrealizmu Borisa Viana czy Rolanda Topora lub nadrealizmu Henriego Michaux, można czytać jako spójną całość. Bez wątpienia, Natasza Goerke tworzy opowiadania, które stawiają opór czytelniczym przyzwyczajeniom. „Punktem wyjścia, ale i dojścia, był tu język w stanie »podejrzenia«, ujawniający swoją zastępowalność, wymienialność, stereotypowość — klisza kontra klisza. Często w prozie Goerke samoośmieszanie językowego mechanizmu ujawniało się poprzez zastosowanie pastiszu konwencji dyskursywnych, zamianę kulturowych ról, stereotypów”. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6411
ISBN: 9788380127357
9788380127364
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_Realnosc_iluzji.pdf530,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons