Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6418
Title: "Nic" do powiedzenia
Authors: Soćko, Joanna
Keywords: Tadeusz Sławek; księga pamiątkowa
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Rok wydania :2016
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 434-445). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Wszystko zaczyna się od owego »nic«” 1 – to obiecujący początek eseju. Obiecuje on, że wychodząc z pewnego punktu zerowego – że zaczynając od tego „nic”, jakim może być na przykład pusta kartka – uda nam się dojść do jakiejś pełni; że uda nam się skorzystać z tego prawa literatury, jakim według Jacquesa Derridy mogłoby być „powiedzenie wszystkiego w dowolny sposób” 2. Jest to jednak obietnica złudna. Zdaniem „Wszystko zaczyna się od owego »nic«” Tadeusz Sławek kończy refleksję dotyczącą sceny, w której Julia z Dwóch szlachciców z Werony udaje, że za nic ma miłosny list, który jak odpadek spoczywa na ziemi. Zdanie to nie obiecuje zatem „wszystkiego”, lecz zdradza nieuchronną konieczność przewartościowania tego słowa: konieczność szukania „bożej mądrości” w tym, co ludziom wydaje się głupstwem (1 Kor 1, 21) – konieczność upatrywania tego, co najważniejsze, w owym „niczym”, które (jak przystało na miłosne wyznanie) „ jest jak strzała celnie wypuszczona z łuku, tam gdzie kłamstwo nie wchodzi w rachubę” 3[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6418
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socko_Nic_do_powiedzenia.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons